Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

katisz

Boje się, że przestanie się o mnie starać. Że zrezygnuje, bo tak trudno mnie zrozumieć, bo jestem taka uparta i taka trudna.

Reposted fromRebelde Rebelde viaheartbreak heartbreak

March 05 2017

9284 3602 500
Reposted fromPuckabrinaluver Puckabrinaluver
7038 0d70 500
Reposted fromlevindis levindis
katisz
Wiesz, to jest ten moment kiedy budzisz się przy nim rozczochrana, bez makijażu i czujesz się swobodnie. A On nie wstydzi się przy Tobie płakać. Wiesz, że nawet gdy sam jest bardzo zmęczony to i tak zrobi Ci kawę a Ty upieczesz jego ulubione ciasto, mimo, że nie umiesz - to się nauczysz. Będziesz zawsze pierwszą osobą do której zadzwoni w ważnych chwilach a Ty będziesz zawsze miała do kogo napisać o tym, jak bardzo się boisz, czekając w poczekalni u dentysty. Ta chwila, gdy w sklepie zastanawiasz się co by zjadł na kolację, a On wstaje rano żeby pójść do sklepu po Twoją ulubioną drożdżówkę. Zawsze jest po Twojej stronie, mimo, że wie jak bardzo się mylisz, a Ty zawsze mówisz mu, że jest najlepszy bez względu na to co mówią inni. Wiesz, że zawsze odprowadzi Cię do domu gdy wypijesz zbyt dużo wina z koleżankami a Ty nie będziesz złościć się za to, że naprawiając Twój telefon popsuł go jeszcze bardziej i teraz już zupełnie nie działa. Wiesz, że nawet mimo ciężkiego dnia będziesz mogła schować się w jego ramionach a On będzie lubił z Tobą spać mimo tego, że ciągle go budzisz w nocy. Te wszystkie chwile gdy myślicie o sobie i wiecie, że takiej drugiej osoby nie spotka się nigdy i nigdzie. To jest coś co nazywamy bliskością.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
0137 f291
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out
katisz
katisz
6294 da00
Reposted frombabyface babyface viablubra blubra
katisz
5300 c3c4 500
Reposted fromfrotka frotka viaheartbreak heartbreak
katisz
6308 7dfa
katisz
6443 9592
Reposted fromcountingme countingme viablubra blubra
9541 d836

9afternoon:

sixpenceee:

An extremely creative envelope. The card reads: Feeling old yet?Birthdays are good for you. My data shows that the people who have the most birthdays live the longest! I hope you have a wonderful day that is “glitch” free! Happy birthday Joe!

I NEED TO DO THIS

katisz
8398 59f7 500
M. Halber
katisz
2415 f19a 500
Reposted fromtfu tfu viasomewhereonlyweknow somewhereonlyweknow
katisz
3301 b6c6 500

June 28 2015

katisz
5652 091a
Reposted bylarkinheartbreakilikeapricotpieblubrablackdrama
katisz
1069 9381 500
Reposted fromolewka olewka viazdzierapapezdachu zdzierapapezdachu
katisz
2512 ca39
katisz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl