Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

katisz
8146 5bb8 500

April 17 2017

2337 e4ea
Reposted fromflowetryy flowetryy vialittlemouse littlemouse
katisz
0765 acc4
katisz
Play fullscreen
the doc gave me some prozac cause my life's undecided

March 11 2017

katisz
color perception
Reposted fromshikaji shikaji
katisz
4185 745d
Reposted fromLadykwa Ladykwa
katisz
4287 5320
Reposted fromLadykwa Ladykwa
katisz
4575 f584 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa
katisz
4283 29d5
Reposted fromretaliate retaliate viaheartbreak heartbreak
katisz
katisz
katisz
1588 7f62
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaheartbreak heartbreak
9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron viablubra blubra
katisz
5513 8068 500
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viaheartbreak heartbreak
9452 61b6
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartbreak heartbreak

March 09 2017

katisz
katisz
5070 3f94 500
katisz
6482 4a9d 500
Reposted fromtron tron viamandziara mandziara
katisz
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu,
Raczej jak po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
Jesteś jak nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
Dźwięk ulewy, która tłucze o beton
Bębni w szyby, gdy zasypiasz solo tudzież z kobietą

A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji
— Hemingway
Reposted fromlanni lanni viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl