Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2018

katisz
Reposted fromoski oski viaheartbreak heartbreak
katisz
1755 e3ac 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaheartbreak heartbreak
katisz
Nie bój się sprzedać kopa każdemu pajacowi, który sprawia, że czujesz się gorsza, słabsza, niefajna, mało ważna, głupia, wykorzystywana. Sekret tkwi w tym, że póki nie pokazujesz gdzie są drzwi, idioci nie wiedzą, jak w nie trafić. Pokaż drzwi i miej święty spokój. Nie potrzebujesz wokół siebie nikogo, kto sprawia, że nie czujesz się najfajniejsza na świecie.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartbreak heartbreak
katisz
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viaheartbreak heartbreak
3867 8fe0
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaheartbreak heartbreak
katisz
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaheartbreak heartbreak
katisz
3345 1d0a
katisz
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaheartbreak heartbreak
katisz
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny viaheartbreak heartbreak
katisz
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaheartbreak heartbreak
katisz
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viablubra blubra
katisz
1698 7b5e
Reposted fromtichga tichga viablubra blubra
katisz
katisz
A kiedy myślałam, że już nic nie jest w stanie bardziej mnie zadziwić, pojawiłeś się Ty.
— ...
Reposted fromfrisson frisson viablubra blubra
katisz
nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viablubra blubra
katisz
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.

May 02 2018

katisz
5710 1916 500
Reposted frombudas budas viarosejalea rosejalea
katisz
8613 beea 500
Reposted fromnutt nutt viabetterthanlies betterthanlies
katisz
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
katisz
I jest taka noc, podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— znalezione.
Reposted fromchocoway chocoway viabetterthanlies betterthanlies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl